Mt Kosciuszko

Australia’s tallest mountain was our target as we ventured south to ...